Home Tags Raporti i Komisionit Europian

Raporti i Komisionit Europian

Shqipëria regres në lirinë e shprehjes! Raporti BE-së: Është shtuar indimidimi ndaj gazetarëve

Bashkimi Europian nënvizon se Shqipëria jo vetëm që nuk ka shënuar progres në fushën e lirisë së shprehjes, por gjatë kësaj periudhe janë shtuar sulmet dhe intimidimet ndaj gazetarëve. Në Progres - Raportin 137 faqesh...