Free Porn
xbporn
Kreu Etiketa Raporti mes fyerjes dhe lirise se shoprehjes sipas GJEDNJ

Raporti mes fyerjes dhe lirise se shoprehjes sipas GJEDNJ

Liria e shprehjes dhe fyerja: analizë e kufijve të tyre sipas jurisprudencës së GJEDNJ-së

Neni 10 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut është boshti i sistemit të Këshillit të Evropës për mbrojtjen e së drejtës së lirisë së shprehjes. Në të thuhet se: Çdokush ka të...