Home Tags Web

Web

Studimi i DGK-së/ Modelet pronësore të medias pengesë për informimin e drejtë të qytetarëve

Modeli pronësor, financiar e menaxherial i mediave Shqiptare pengon informimin e plotë, të drejtë dhe paanshëm të qytetarëve. Kjo është një nga problematikat e evidentuara si “dobësi” e mediave komerciale shqiptare në studimin më...