Kontakt

 

Media:
MediaLook – media watchdog (www.medialook.al)
MediaLook është një “media watchdog” dhe një “zë” alternativ për profesionistët e gazetarise, komunikimit, teknologjisë dhe botës akademike. Qëllimi ynë është kryerja e raportimit të thelluar, gazerisë investiguese dhe qajseve kritike e analitike ndaj pushtetit ekzekutiv, legjislativ, gjyqesor e mediatik. Gjithashtu, një fokus të vecantë ze analiza e medias si industri, raportit me tre pushtetet e tjera si dhe sfidat e saj përballë revolucionit të sotëm teknologjik.

Themelues:
Elvin Luku
Gazetar, studiues i komunikimit dhe themelues i portalit MediaLook. Elvin Luku ka fituar gradën shkencore “Doktor” në Shkenca Komunikimi pranë Departamentit të Gazetarisë & Komunikimit në Universitetin e Tiranës. Ai është autor i librit “Talk show: Para dhe pas ekranit”, një analizë mbi televizionin dhe zhanrin talk show në Shqipëri. Dr. Luku është pedagog e kërkues shkencor pranë Departmentit të Gazetarisë në UT. Me heret ai ka punuar si lektor pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” – Durrës dhe Kolegjit AAB në Prishtinë. Ai është gazetar me një karrierë mbi tremdhjetëvjeçare në televizion, shtypin e shkruar dhe mediat online.

Data e publikimit:
13 Qershor 2018

Kontakt:
medialook@yahoo.com

Partnerët:

Ne funksion të qëllimit të saj MediaLook është mbështetur me projekte te ndryshme nga donatore dhe seli diplomatike ku do te veconim Ambasadën e Shteteve te Bashkuara te Amerikës dhe Ambasadës Zvicerane.